Join up!

Baker Company er en åben gruppe, og vi er altid interesserede i at få flere med i vores aktiviteter. Det kræver ikke, at man skal melde sig ind noget sted, der er ikke nogle minimumskrav til færdigheder eller hvor meget, man kan deltage, og der er ikke noget kontingent at betale.

Man kan med andre ord møde op så meget eller lidt, som man lyster, og det behøver ikke koste en krone. Dog må man påregne selv at skulle betale for arbejdstøj og/eller uniform, hvis man ønsker noget sådant, og brændstofudgifter til køreture deles mellem deltagerne – hvilket altid aftales på forhånd.

Langt de fleste af Baker Companys aktiviteter foregår ved vores værksteds- og udstillingsbygninger nær Hjallerup, hvor der som regel altid udføres arbejde mindst 1 dag om ugen (efter aftale mellem deltagerne). Arbejdet spænder vidt, fra restaurering og vedligehold af køretøjer til indretning og præsentation af udstilling. Derudover stiler vi efter at have flere ture ‘ud af huset’ hvert år, hvor vi besøger museer, deltager i historiske festivaller, m.v. Se vores billeder fra tidligere begivenheder, vi har deltaget i her.

Man deltager i de ting, man ønsker; har man lyst til at optræde i uniform og være med til at levendegøre den historie, som vi er samlet om, så er der mulighed for det. Er man mere til at skrue i maskiner og få dem til at brumme og rulle igen, så er der også rigtig mange ting at tage fat i. Det kræver ikke en mekaniker-uddannelse at være med til sidstnævnte, tværtimod er der gode muligheder for at lære lidt, imens man arbejder med tingene*.

Kontakt os på gmcwillys@stofanet.dk hvis du vil vide mere om, hvordan du kan være med i Baker Company og eventuelt aftale et besøg for at hilse på og se nærmere på tingene!

Soldater fra 17th Armored Engineer Battalion tager en pause fra krigen ved en café i Barenton, Normandiet, 1944. En af de få ting, vi IKKE har i Baker Company er et piano – men vi kan også godt finde ud af at tage pauser…

* Alle genstande i Baker Company samlingen er privatejede, og alt arbejde på køretøjer mv. sker dermed efter aftale med og under vejledning af rette ejere. Man har som deltager i Baker Company ikke pr. automatik råderet over genstande fra samlingen, idet alt er privatejet, og al brug af genstande i samlingen aftales derfor på forhånd med rette ejere. Alt arbejde skal udføres med altoverskyggende respekt for egen og andres sikkerhed til enhver tid, og udføres i øvrigt på eget ansvar.