17th Armored Engineer Battalion

17th Armored Engineer battalion var et af de faste elementer i 2nd Armored Division. Generelt set er det ingeniørbataljonens opgave at sikre egne enheders mobilitet frem til og på slagmarken og hæmme fjendens, eksempelvis ved minerydning og -udlægning. Bataljonens våbenskjold afspejler opgaven gennem en jernhandske som griber om en bro, og mottoet : “We pave the way” . Jævnfør feltmanualen havde bataljonen nærmere til opgave at understøtte divisionens operationer og mobilitet ved at:

 • Holde kommunikations- og forsyningslinier åbne
 • Opføre og nedbryde spærringer
 • Benytte sprængningsmateriél og specialiseret ingeniørmateriél (eksempelvis til sprængning og etablering af broer)
 • Forstyrre og ødelægge fjendtlige tilbagetrækningsveje gennem operationer på flankerne
 • udføre løbende ingeniør-opklaringsopgaver

Ingeniørbataljonen forventedes om nødvendigt at løse opgaverne i direkte kamp med fjenden.

Mandskabsmæssigt bestod den pansrede ingeniørbataljon ved fuld styrke af 693 soldater, heraf 35 officerer, under kommando af en oberstløjtnant. Den pansrede ingeniørbataljon var velforsynet med køretøjer og udstyr for at kunne udføre sine opgaver. T/O&E (“table of organization and equipment) No. 5-215 fra november 1944 angiver, at bataljonen skulle have følgende køretøjer til rådighed:

 • 25 trucks, 1/4 ton, 4×4 (bedre kendt som jeeps)
 • 7 trucks, 3/4 ton, 4×4 (Dodge WC51/52)
 • 27 trucks, 2-½ ton, 6×6, cargo (GMC CCKW 352/353)
 • 18 trucks, 2-½ ton, 6×6, tiplad, med spil
 • 6 trucks, 6-ton, 6×6, 4 DT, cargo (treadway), med spil
 • 1 M1A1 tung bjærgningsvogn
 • 4 trucks (typisk GMC) med kompressor
 • 3 bulldozere
 • 15 M3A2 halvbæltekøretøjer

Dertil havde man en mængde forskellige trailere: 1/4-ton “Bantam” trailere til 1/4 ton trucks, 1-ton “Ben Hur” trailere til 3/4 ton og 2-½ ton trucks, 20 ton trailere til at fragte bulldozere, M10 ammunitionstrailere, mm.

Våbenmæssigt var bataljonen også veludstyret. Eksempelvis havde man foruden soldaternes personlige håndvåben blandt andet 18 cal. .30 M1917A1 maskingeværer, 20 cal. .30 M1919A4 maskingeværer, 20 cal. .50 M2 maskingeværer, og 29 2.36-inch bazookaer.

Bataljonen skulle ifølge samme T/0&E også have en tilknyttet sanitetsenhed, som var udstyret med to jeep, to 3/4 ton 4×4 ambulancer og en 3/4 ton 4×4 truck.

Halvbæltekøretøj fra 17E Able Company, som set ud af kolonnenummeret A23.

Company B

Zoomer man nærmere ind på Company B, 17th Armored Engineer Battalion pr. T/O&E 5-217 15 september 1943, kan man få et nærmere indtryk af organiseringen af køretøjer.

Kompagnihovedkvarteret:

 • HQ-sektion udstyret med en jeep (kolonnenummer B-1) og et halvbæltekøretøj (B-2).
 • Ingeniørsektion udstyret med en bulldozer på trailer (B-5 + B-6), en 6-ton cargo “treadway” (dvs. brolægger) truck (B-4) og en truck med kompressor (B-3)
 • Vedligeholdelsessektion med en 3/4 ton truck (B-8) og en jeep (B-7)
 • Administrations-, messe- og forsyningssektion med en 2-½ ton cargo truck + 1 ton trailer (B-9 + B-10)

Læs mere om vores fokus på kompagnihovedkvarteret her.

Første deling:

 • HQ-sektion med en 2-½ ton cargo truck + 1 ton trailer (B-12 + B-13) og en jeep + 1/4 ton trailer (B-11 + B-17)
 • 3 sektioner, hver med et halvbæltekøretøj (B-14, B-15, B-16)

Anden deling:

 • HQ-sektion med en 2-½ ton cargo truck + 1 ton trailer (B-19 + B-20) og en jeep + 1/4 ton trailer (B-18 + B-24)
 • 3 sektioner, hver med en 2-½ ton truck med tiplad (B-21, B-22, B-23)

Tredje deling:

 • HQ-sektion med en 2-½ ton cargo truck + 1 ton trailer (B-26 + B-27) og en jeep + 1/4 ton trailer (B-25 + B-31)
 • 3 sektioner, hver med en 2-½ ton truck med tiplad (B-28, B-29, B-30)

Samlet altså 5 jeep, 4 halvbæltekøretøjer, 1 bulldozer, 1 6 ton truck, 1 3/4 ton truck, 1 kompressor truck, 4 2-½ ton cargo trucks, 6 2-½ ton trucks med tiplad, samt 4 1 ton trailere, 3 1/4 ton trailere, og 1 trailer til bulldozeren, fordelt på 31 kolonnenumre.

Baker Company-forbindelsen:

Baker Company blev oprindeligt grundlagt på en idé om at repræsentere 2nd Armored Division generelt, men elementer af 82nd Armored Reconnaisance Battalion mere specifikt. Som Baker Company samlingen har udviklet sig over årene blev det imidlertid mere og mere tydeligt for os, at vi faktisk i langt højere grad med den nuværende vognpark er i stand til at repræsentere et kompagni i 17th Armored Engineers. Vi har derfor foretaget det logiske kursskifte til det, vi kan kalde “Baker Company v. 2.0 2020”. Vores mål er fortsat generelt at formidle historien om 2nd Armored Division, og dermed om alle de enheder, som udgjorde divisionen. Ethvert køretøj og stykke materiél som kunne findes i 2nd Armored Division er dermed interessant og relevant for os. Men vores særlige fokus er nu på 17th Armored Engineer Battalion, og i helt særlig grad 17E Company B – vores historiske modstykke. Vores midler og ambitioner rækker ikke til at kunne repræsentere kompagniet 1:1 i alle detaljer, med samtlige køretøjer og fuld bemanding. Vi sigter efter at kunne præsentere mindst 1 af hver type køretøj og væsentlige stykke materiél, som kompagniet havde til rådighed, sammen med mere enkeltstående køretøjer og materiél fra andre enheder i 2nd Armored Division.

Efter at have besluttet os for kursskiftet i retning af 17th Armored Engineer Battalion opdagede vi, at andre også har dyrket samme interesse. Hjemmesiden: 17th Armored Engineer Battalion in World War 2, som er en del af den hollandske reenactment-association Forward MARS, er særdeles informativ, og lidt af en guldgrube. Hjemmesiden har været en stor hjælp for os, og vi takker hjemmesidens forfattere.