Om Baker Company

Baker Company er en apolitisk, privat historisk bevarelses- og formidlingsgruppe, som blev dannet i 2015. Gruppen arbejder for at bevare og restaurere amerikanske militærkøretøjer fra 2. Verdenskrig til en stand hvor de kan anvendes som aktive objekter i levende historieformidling. Formålet hermed er at mindes og formidle historien om den amerikanske krigsindsats for at sikre et frit Europa. Gennem køretøjerne får man konkret føling med historien om de førstegangsbrugere, som fjernt fra hjemstavnen risikerede alt for at medvirke til at tilvejebringe den frihed og verdensorden, som har præget Danmark fra 2. Verdenskrig og frem til i dag. Vi vil gerne gøre fortællingen – såvel den overordnede som den nære og personlige – håndgribelig og bringe den i øjenhøjde, så man får en oplevelse af at kunne røre ved historien.

Baker Company fokuserer på at formidle historien om den amerikanske hærs 2nd Armored Division “Hell on Wheels”, og særligt divisionens integrerede ingeniør-element, 17th Armored Engineer Battalion, samt divisionens military police platoon.

Grundlaget for Baker Companys oprettelse og aktiviteter er privat initiativ og indskud af private midler, køretøjer og materiel. Baker Company har ikke en formel foreningsstruktur, men er at betragte som et uformelt mellem privatpersoner om at fremme gruppens formål. Som deltager i gruppen har man ikke automatisk råderet over de køretøjer og det materiel, som andre deltagere stiller til rådighed, og enhver anvendelse af andres køretøjer og materiel forudsætter forudgående aftale derom med ejeren/ejerne.

I Baker Company er vi altid interesserede i at få nye medlemmer, og som medlem kan man medvirke i alle facetter af gruppens aktiviteter, fra restaureringen af de køretøjer, som er kernen i projektet, til den levende formidling af den historie, som de er en del af. Der skal ikke betales kontingent for at deltage, og eventuelle fælles udgifter aftales på forhånd. Man lægger selv ambitionsniveauet for sin deltagelse, blot fordrer vi, at man går til køretøjerne og historien, ikke med ærbødighed, men med respekt.

Kontakt os på gmcwillys@stofanet.dk eller på Facebook hvis du vil vide mere om Baker Company og høre, hvordan du kan være med. Vi er baseret i Nordjylland, tæt ved Hjallerup og E45.

In English:

Baker Company is a Danish, apolitical private venture established in 2015, which focusses on restoring, preserving and maintaining World War 2 United States Army vehicles. Our mission is to use the vehicles in public living history displays, conveying and commemorating the US war effort to liberate Europe. By experiencing and engaging with the vehicles, spectators get the opportunity to connect with and sense the history of the Second World War as well as that of the original operators, who journeyed far and risked everything to help bring about the freedom and world order which has shaped Denmark from World War 2 and to this day. We wish to make both aspects of this piece of history – the overall , geopolitical as well as the personal – tangible by presenting them ‘at eye level’, so to speak, allowing spectators to reach out and touch history.

Baker Company aims to convey the history of the US Army 2nd Armored Division “Hell on Wheels” in general, and more specifically the division’s organic engineer element, the 17th Armored Engineer Battalion, as well as the division’s military police platoon.

All vehicles in use by Baker Company are privately owned, and we receive no public funding for our daily activities. In every way, we have to rely on private resources, initiative, commitment and enthusiasm.

Please contact us at gmcwillys@stofanet.dk for further information. We are located in Northern Jutland, near Hjallerup and the E45. We are happy to answer questions about our collection of vehicles, who we are, what we do, and how people can engage with us. We are also always interested in learning where we might be able to find our next restoration project 🙂